System Oceny Lekarzy
Strona główna

Informacje

CENTRUM MEDYCZNE IM. DR LUDWIKA RYDYGIERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

REGON: 472252285 NIP: 7251753539

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia

w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS:0000522865
Kapitał Zakładowy Spółki 5.500.000 pln.

90-217 Łódź, ul. Sterlinga 13

tel. 42 633-66-33
fax 42 633-25-00


e-mail: szpital@toya.net.pl